rock a popHudba je u řady lidí velmi oblíbená. Pokud se zaměříme na oblíbenost současných hudebních stylů, musíme jasně říci, že možností je více než dost. Proto se podívejme na to, jaké hudební styly dnes patří mezi ty nejoblíbenější, které jenom můžeme poslouchat.

Pop a mainstream dominují

Ano, je to právě tento typ hudby, který v podstatě neustále dominuje. Je stále velká řada lidí, kteří právě tento typ hudby v podstatě velmi aktivně vyhledávají. Danou hudbu můžeme charakterizovat poměrně jednoduše, jelikož se obvykle jedná o tu, kterou dnes vidíme hlavně v hudebních televizních pořadech, stejně jako se jedná o takovou hudbu, kterou dnes hrají nejznámější rádia, která jsou zaměřená právě na muziku současných trendů. Musíme říci, že tato hudba dnes má velkou oblibu nejenom u nás, ale samozřejmě také všude ve světě. V souvislosti s tím je proto nutné dodat, že i několik desítek procent hlavně mladší populace jde tímto směrem.

Rocková hudba stále láká

V minulosti rocková hudba doslova dominovala. S příchodem mnoha nových hudebních stylů se ale publikum celkově rozložilo na další zájmové skupiny a tak rocková hudba zažila poměrně velký úpadek. Přesto ji stále můžeme zařadit do skupiny velmi oblíbených hudebních žánrů. Dnes patří mezi nejoblíbenější hudební styly jak klasický rok známý z minulosti, tak samozřejmě i současné rokové kapely. Do popředí se postupně dostávají také modernější a úzce profilované žánry, které z běžného roku vycházejí. Jako nejznámější možnosti můžeme zařadit například punk, stejně jako to může být i hardcore, který se v posledních letech také velmi rychle vytvářel.

Láká také taneční hudba

Tu mnozí lidé výrazněji přiřazují k popu, což ale není vždy tak úplně pravdou. Faktem zůstává, že moderní a současná taneční hudba je spíše spojena s řadou DJ, kteří hudbu buď sami vytvářejí, nebo ji alespoň mixují. Pokud je něco, na co bychom dále neměli zapomínat, je to rozhodně fakt spojený také s tím, že z taneční hudby klasické se vytvořilo také několik stylů, jako je třeba techno, nebo dnb. V obou případech jde o odnože taneční hudby, které však patří mezi poměrně specifické styly. Úspěch různých tanečních festivalů je v současné době opravdu velký.

dějiny hudby

Hudba patří k našim životům. O tom rozhodně není pochyby. Ne každý ale zná dějiny hudby. Proto se společně podívejme na to, jak se dnes hudba vlastně postupně vyvíjela. V tomto směru musím říci, že se jako první objevila starověká hudba. Ta souvisí s nejstarším obdobím lidských dějin. O dané hudbě toho víme velmi málo, jelikož jak vlastně vypadala, se můžeme domnívat jenom podle dochovaných archeologických kreseb, které mohou znázorňovat určité hudební nástroje v rukou jednotlivých lidí.

Z této prvotní hudby se samozřejmě vytvořila další odnož, a to středověká hudba. O ní toho víme mnohem více, jelikož se stávala součástí rytířských obřadů, stejně jako ji využívali mnozí kejklíři. Postupem času došlo i k rozvoji renesanční hudby. Zde musím zmínit, že to byl hlavně Letohrádek Hvězda, který se stal symbolem současné renesance. A i zde nebylo o hudbu tohoto stylu nouze.

Baroko a klasicismus

Z hlediska umění velmi významné období, což se samozřejmě podepsalo také na samotné hudbě jako takové. Pokud budu konkrétnější, byla barokní hudba považována jako skvost dějin. A jinak tomu není ani nyní. Ty nejkrásnější skladby často vznikaly ve Francii, a to za období Ludvíka XIV. Postupně se hudební styl překlenul ke klasicismu, který naopak často odráží hlavně starověké Řecko a Řím, a to v souvislosti s uměním a filozofií tohoto konkrétního období. I proto právě o této hudbě můžeme říci třeba také to, že působí komplexně a velmi melodicky a je velmi bohatá na jednotlivé prvky a součásti.

Romantismus a vážná hudba

Z hlediska vývoje poslední hudební odnože. I když klasická hudba velmi často svádí k tomu, připojovat ji k období romantismu, nemusí tomu vždy tak být. Na druhou stranu i já mohu potvrdit, že v hudbě jsou některé jeho prvky, jako je fantazie, citlivost i spontánnost. A z těchto směrů postupně vznikla také druhá odnož, kterou je i vážná hudba dvacátého století. Tu aktuálně považuji za jednu z nejvýznamnějších, a to nejenom pro přesnost a unikátnost, ale i proto, že v této hudbě se velmi často mísí celá řada různých jednotlivých stylů, nehledě na to, že nadchne svou přesností.